Diolch am gofrestru i gymryd rhan yn 'Get Arty!'

Ar y dudalen hon gallwch lawrlwytho'r holl adnoddau o'r pecyn, yn ogystal â gweld sut i dalu unrhyw arian rydych chi'n ei godi ar gyfer Mencap.

Adnoddau ar gyfer gwersi

Cyflwyniad

Defnyddiwch y cyflwyniad hwn i gyflwyno 'Get Arty!' a chael eich disgyblion i feddwl am artistiaid a gwahanol fathau o gelfyddyd.

Download resource Get Arty! presentation

Cynllun cyfarfod boreol

Defnyddiwch y canllaw hwn i gynllunio cyfarfod boreol ble gallwch gyflwyno 'Get Arty!' i'ch disgyblion.

Download resource Get Arty! assembly plan

Pecyn gweithgaredd - Pypedau Bys

Mae'r pecyn hwn ar gyfer gweithgaredd rhif 1 - pypedau bys.  Mae'n dangos pob cam o'r gweithgaredd, gan gynnwys canlyniadau dysgu a chysylltiadau â'r cwricwlwm.

Download resource Get Arty! activity pack - Finger puppet

Pecyn gweithgaredd - Byd mewn Bocs

Mae'r pecyn hwn ar gyfer gweithgaredd rhif 2 - byd mewn bocs.  Mae'n dangos pob cam o'r gweithgaredd, gan gynnwys canlyniadau dysgu a chysylltiadau â'r cwricwlwm.

Download resource Get Arty! activity pack - World in a box

Pecyn gweithgaredd - Doliau Pryderon

Mae'r pecyn hwn ar gyfer gweithgaredd rhif 3 - doliau pryderon.  Mae'n dangos pob cam o'r gweithgaredd, gan gynnwys canlyniadau dysgu a chysylltiadau â'r cwricwlwm.

Download resource Get Arty! activity pack - Worry doll

Adnoddau i hyrwyddo 'Get Arty!'

Llythyr ar gyfer rhieni

Rhannwch y llythyr hwn â rhieni eich disgyblion i adael iddyn nhw wybod y bydd eu plant yn cymryd rhan yn 'Get Arty!'

Download resource Get Arty! letter for parents

Poster

Defnyddiwch y poster hwn i ledaenu'r neges am 'Get Arty!' yn eich ysgol.

Download resource Get Arty! poster

Tystysgrif

Rhowch y tystysgrif hwn, gan Jan Tregelles, Prif Swyddog Gweithredol Mencap, i'ch disgyblion fel gwobr am gymryd rhan yn 'Get Arty!'

Download resource Get Arty! certificate for kids

Sticeri

Rhannwch y striceri hyn â'ch disgyblion sy'n cymryd rhan yn 'Get Arty'.

Download resource Get Arty! stickers

Sut i dalu'r arian rydych chi wedi'i godi

Mae nifer o ffyrdd syml y gallwch chi anfon arian rydych chi'n ei godi trwy 'Get Arty!' at Mencap:

 • Anfon siec yn daladwy i:
  Mencap Fundraising Department
  Mencap National Centre
  123 Golden Lane
  London
  EC1Y 0RT
 • Gwneud rhodd ar-lein.
  Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis eich bod yn rhoi rhodd ar ei ben ei hun a soniwch bod eich rhodd ar gyfer 'Get Arty!' yng Nghymru yn y blwch 'Buasem wrth ein boddau'n clywed mwy ynghylch pam rydych chi'n rhoi arian heddiw'.
 • Gwneud taliad uniongyrchol - cysylltwch â ni i gael ein manylion banc trwy e-bostio community.fundraising@mencap.org.uk neu ffonio 020 7696 6946.
 • Gallwch hefyd godi arian i Mencap trwy gychwyn tudalen 'Just Giving'.
Cartoon image of colourful paint splatters with text that reads "Get Arty!"

Ynglŷn ag 'AccessArt'

Mae 'AccessArt' yn hwyluso gweithdai a digwyddiadau celfyddyd gweledol o safon uchel ar gyfer cynulleidfa eang ac yn rhannu'r canlyniadau mewn casgliad datblygiadol o adnoddau dysgu ac addysgu ysbrydoledig o safon uchel.

Helpodd 'AccessArt ni i lunio cysyniad 'Get Arty!' a datblygu'r gweithgareddau celfyddyd a welwch ym mhecyn 'Get Arty!'.

Ewch i www.accessart.org.uk am ragor o wybodaeth.

Access Art logo

You might also like