Mencap Cymru yw llais anabledd dysgu yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw byd ble mae pobl yn gwrando ar bobl ag anabledd dysgu, yn eu cynnwys ac yn eu gwerthfawrogi cymaint â phawb arall.

Mae arnon ni eisiau i bawb gael y cyfle i gyflawni'r pethau y mae arnyn nhw eisiau eu cyflawni mewn bywyd.

Mae popeth rydyn ni'n wneud ynghylch gwneud yn siŵr bod pobl yn gwrando ar bobl ag anabledd dysgu, yn eu cynnwys ac yn eu gwerthfawrogi cymaint â phawb arall.

Mencap Cymru Helpline Logo

Cysylltu â MencapWISE

Mae MencapWISE ar gael i bawb yng Nghymru, pa un a ydych yn berson ag anabledd dysgu, yn aelod o'r teulu neu'n ffrind.

Gallwn roi i chi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddeall hawliau pobl ag anabledd dysgu a'u cefnogi i gael mynediad at wasanaethau neu herio penderfyniadau.

Ffoniwch 0808 8000 300 neu lenwi ein ffurflen gyswllt i ddod i gysylltiad â ni.

Ewch i'r ffurflen gyswllt

Mae newid yn bosibl

Nid dim ond y funud hon rydyn ni'n cefnogi pobl - rydyn ni'n credu bod newid yn y dyfodol yn bosibl i bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.

Rydyn ni'n ymgyrchu ar gyfer newid trwy bwyso ar Lywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a chynghorau lleol i wneud yn siŵr bod pobl ag anabledd dysgu yn cael byw'r bywydau y maen nhw'n eu dewis. 

Rydyn ni hefyd yn gweithio gydag ysgolion, yr heddlu ac ysbytai i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ynghylch materion anabledd dysgu.

Find out more about Mencap

There's lots of useful information about Mencap on our main website, including details of our organisation's vision, mission and values, as well as Royal Mencap Society's history.

Older man smiling at the camera

Ewch i ymweld â'n prif wefan

Mae gan ein prif wefan, www.mencap.org.uk, lawer o wybodaeth am Mencap fel mudiad, gan gynnwys ein nodau, ein hadroddiadau, ein hanes a'n gwerthoedd.

Chwiliwch trwy adran Ynglŷn â ni ein prif wefan i gael rhagor o wybodaeth.

Ewch â mi yno

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi

Ynglŷn ag anabledd dysgu

Beth yw anabledd dysgu? Ein diffiniad ni
Read more about Ynglŷn ag anabledd dysgu

Gwybodaeth a chefnogaeth

Mae 'Wales' Independent Support and Empowerment (WISE)' yn wasanaeth rhad ac am ddim sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Read more about Gwybodaeth a chefnogaeth