Gyda'n gilydd fe allwn ni greu byd ble mae pobl yn gwrando ar bobl ag anabledd dysgu, yn eu cynnwys ac yn eu gwerthfawrogi cymaint â phawb arall. 

Ble gall y 70,000 o bobl sydd ag anabledd dysgu yng Nghymru deimlo'n falch o'r hyn ydyn nhw a chael eu derbyn gan gymdeithas.

Mae arnon ni eisiau i chi, eich teulu a'ch ffrindiau ymuno â ni i ymgyrchu, codi arian a gwirfoddoli ochr yn ochr â phobl ag anabledd dysgu - allwn ni ddim meddwl am ffordd mwy gwerthfawr i chi dreulio eich amser!

Man sat outside

Codi arian i Mencap

Mae cymaint o ffyrdd i chi gymryd rhan a helpu i godi arian i Mencap a chael hwyl yr un pryd!

Pam na wnewch chi roi cynnig arni?

Ewch i'n prif wefan i gael rhagor o wybodaeth.

Ewch â mi yno

Rhowch arian i Mencap

Ar hyn o bryd mae 70,000 o bobl yng Nghymru ag anabledd dysgu.

Trwy roi arian i Mencap fe fyddwch chi'n helpu pobl ag anabledd dysgu yn uniongyrchol i ddatblygu medrau a magu hyder er mwyn byw bywyd llawn a phrysur.

Rhowch arian yn awr
Group of people stood outside Houses of Parliament in London

Ymgyrchu ar ran Mencap

Oes arnoch chi eisiau i ni newid y byd ar gyfer pobl ag anabledd dysgu?

Chwiliwch am wybodaeth am ein hymgyrchoedd ar ein prif wefan a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Ewch â mi yno

Gweithiwch gyda ni

Rydyn ni wastad yn chwilio am bobl weithgar a brwdfrydig i ymuno â Mencap.

Wrth weithio gyda ni fe gewch chi lawer o gyfleoedd i ddatblygu fel person, cefnogwr, arbenigwr, cydweithiwr, arweinydd a gweithredwr.

Yn gyfnewid am hyn fe fyddwn ni'n cynnig i chi'r her, yr hwyl a'r rhyddid i fod y gorau y gallwch.

Chwiliwch am y cyfleoedd sydd ar gael yn Mencap ar ein safle chwilio am swydd.

Ewch i weld

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi