Pecynnau cymorth cyfreithiol: gwybod eich hawliau

Mae ein canllawiau yma i roi gwybodaeth i eiriolwyr pobl ag anabledd dysgu am amrediad o bynciau, o gartrefu ac addysg i iechyd a gofal cymdeithasol.

Os ydych chi'n aelod o deulu, yn weithiwr cymdeithasol neu'n eiriolwr rhywun ag anabledd dysgu, mae'r canllawiau hyn hefyd â'r bwriad o roi heddwch meddwl i chi trwy gynnig cyngor clir ac ymarferol.

Gofal cymdeithasol

Cartrefu

Addysg

Amddiffyn plant

Eiriolaeth

Perthynas

Hamdden

Mynediad at addysg

Budd-daliadau

Bydd fersiwn Cymraeg o’r ddogfen hon yn cael ei gyhoeddi cyn hir.

Ynglŷn â’r arweinlyfrau

Cafodd yr arweinlyfrau hyn eu creu gan Mencap Cymru ac Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru: helpline.wales@mencap.org.uk.

Budd-daliadau, dyled a materion ariannol

Mae LlinellGymorthAnableddDysguCymru yn gweithio’n agos gydag Advicelink Cymru i roi cyngor sicr ei ansawdd ar:

  • fudd-daliadau
  • dyled
  • materion ariannol 
  • cyflogaeth
  • addysg
  • cartrefu
  • mewnfudo
  • problemau anffafriaeth.

Gall Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru wneud atgyfeiriad ar eich rhan, neu gallwch ffonio Advicelink Cymru ar 03444 77 20 20.
 
Mae Advicelink Cymru yn cael ei ddarparu gan Gyngor ar Bopeth a phartneriaid. Mae ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9am hyd 5pm (ar gau ar wyliau banc).

Os oes gennych chi gwestiwn ynglŷn ag anabledd dysgu, neu i gael gwybodaeth a chefnogaeth, cysylltwch â ni:

Rhadffôn: 03444 77 20 20 (ddydd Llun i ddydd Gwener o 9am hyd 5pm ar gau ar wyliau banc).

E-bost: helpline.wales@mencap.org.uk.

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi