Pecynnau cymorth cyfreithiol: gwybod eich hawliau

Mae ein canllawiau yma i roi gwybodaeth i eiriolwyr pobl ag anabledd dysgu am amrediad o bynciau, o gartrefu ac addysg i iechyd a gofal cymdeithasol.

Os ydych chi'n aelod o deulu, yn weithiwr cymdeithasol neu'n eiriolwr rhywun ag anabledd dysgu, mae'r canllawiau hyn hefyd â'r bwriad o roi heddwch meddwl i chi trwy gynnig cyngor clir ac ymarferol.

Gofal cymdeithasol

Cartrefu

Addysg

Amddiffyn plant

Eiriolaeth

Perthynas

Hamdden

Cyhoeddwyd y pecynnau cymorth hyn gan Mencap Cymru ac Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Mencap WISE: information.wales@mencap.org.uk.

Os oes gennych chi gwestiwn ynglŷn ag anabledd dysgu, neu i gael gwybodaeth a chefnogaeth, cysylltwch â ni:

Rhadffôn: 0808 8000 300 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am hyd 5pm)

E-bost: Information.Wales@mencap.org.uk

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi