Mencap Cymru yw llais anabledd dysgu yng Nghymru

Mae popeth rydyn ni'n wneud ynghylch gwneud yn siŵr bod pobl yn gwrando ar bobl ag anabledd dysgu, yn eu cynnwys ac yn eu gwerthfawrogi cymaint â phawb arall.

Sut gallwn ni eich helpu chi?

Chwiliwch am wybodaeth am waith, gan gynnwys y prosiectau rydyn ni'n wneud, yn ogystal â'r gwasanaethau ledled Cymru sy'n cefnogi pobl ag anabledd dysgu i gael dweud eu dweud a byw'n fwy annibynnol.

Learning Disability Week 2020 logo

Learning Disability Week 2020

Due to the coronavirus pandemic, this year's Learning Disability Week took place online from 15 to 21 June.

The theme of the week was the importance of friendships during lockdown

We wanted to show the importance of friendships for people with a learning disability, in helping to tackle isolation.

We also wanted to hear the different ways you've been maintaining your friendships during this unusual time.

Find out more
Mencap Cymru Helpline Logo

Cysylltu â MencapWISE

Mae MencapWISE ar gael i bawb yng Nghymru, pa un a ydych yn berson ag anabledd dysgu, yn aelod o'r teulu neu'n ffrind.

Gallwn roi i chi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddeall hawliau pobl ag anabledd dysgu a'u cefnogi i gael mynediad at wasanaethau neu herio penderfyniadau.

Ffoniwch 0808 8000 300 neu lenwi ein ffurflen gyswllt i ddod i gysylltiad â ni.

Ewch i'r ffurflen gyswllt

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi

Ynglŷn â ni

Ynglŷn â Mencap Cymru - llais anabledd dysgu yng Nghymru
Read more about Ynglŷn â ni

Cymerwch ran

Gallech chi wneud y gwahaniaeth sy'n trawsnewid byd rhywun ag anabledd dysgu.
Read more about Cymerwch ran

Ein prosiectau a'n gwasanaethau

Gall ein prosiectau eich cefnogi chi i fod yn fwy annibynnol, cael dweud eich dweud ac ymwneud mwy â'ch cymuned.
Read more about Ein prosiectau a'n gwasanaethau