Cael gwybod sut y gallwn ni eich cefnogi trwy ein cyngor a gwasanaethau yng Nghymru

Menyw yn chwilio trwy ysbienddrych

Cysylltwch â Mencap WISE

Mae Mencap WISE ar gael i bawb yng Nghymru, os ydych n person gydag anabledd dysgu, aelod teulu neu ffrind. Rydym yn gallu rhoi'r wybodaeth i chi er mwyn deall hawliau bobl gydag anabledd dysgu ac i'w gefnogi i fynegi gwasanaethau neu gwrthwynebu penderfyniadau.

Ffoniwch 0808 8000 300 neu cwblhewch ein ffurflen gyswllt i gysylltu â ni.

Cysylltwch â ni nawr

Mae newid yn bosib

Nad rydym ond yn cefnogi pobl ar gyfer yr yma ac yn awr - rydym yn coelio bod newid dyfodol yn bosib i bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru. Rydym yn ymgyrch am newid wrth lobï​​o'r Llywodraeth Cymraeg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a chynghorau lleol i wneud yn saff bod pobl gydag anabledd dysgu yn gallu byw'r bywyd maent yn dewis.

Rydym hefyd yn gweithio gydag ysgolion, yr heddlu ac ysbytai, i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am faterion anabledd dysgu.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi