Cael gwybod sut y gallwn ni eich cefnogi trwy ein cyngor a gwasanaethau yng Nghymru

Mae newid yn bosib

Nad rydym ond yn cefnogi pobl ar gyfer yr yma ac yn awr - rydym yn coelio bod newid dyfodol yn bosib i bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru. Rydym yn ymgyrch am newid wrth lobï​​o'r Llywodraeth Cymraeg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a chynghorau lleol i wneud yn saff bod pobl gydag anabledd dysgu yn gallu byw'r bywyd maent yn dewis.

Rydym hefyd yn gweithio gydag ysgolion, yr heddlu ac ysbytai, i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am faterion anabledd dysgu.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi