Mencap Cymru yw llais anabledd dysgu yng Nghymru

Mae popeth rydyn ni'n wneud ynghylch gwneud yn siŵr bod pobl yn gwrando ar bobl ag anabledd dysgu, yn eu cynnwys ac yn eu gwerthfawrogi cymaint â phawb arall.

Sut gallwn ni eich helpu chi?

Chwiliwch am wybodaeth am waith, gan gynnwys y prosiectau rydyn ni'n wneud, yn ogystal â'r gwasanaethau ledled Cymru sy'n cefnogi pobl ag anabledd dysgu i gael dweud eu dweud a byw'n fwy annibynnol.

Smiling woman wearing a striped top and phone headset whilst sat using her computer in an office

Cysylltu â Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru

Mae Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru ar gael i bawb yng Nghymru, pa un a ydych yn berson ag anabledd dysgu, yn aelod o'r teulu neu'n ffrind.

Gallwn roi i chi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddeall hawliau pobl ag anabledd dysgu a'u cefnogi i gael mynediad at wasanaethau neu herio penderfyniadau.

Ffoniwch 0808 8000 300 neu lenwi ein ffurflen gyswllt i ddod i gysylltiad â ni.

Ewch i'r ffurflen gyswllt

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi