Gwybodaeth a chefnogaeth

Mae'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn amlinellu sut y dylai gwasanaethau yng Nghymru gael eu darparu.

O ofal a chefnogaeth yn y gymuned at gael cyngor a gwybodaeth, mae'r Ddeddf yn honni ei bod yn rhoi llais cryfach a mwy o reolaeth i bobl dros y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw.

Woman sat outside smiling at young man sat next to her

Siaradwch â Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru

Mae Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru Mencap yn wasanaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sydd ar gael i bawb yng Nghymru.

Pa un a ydych chi'n berson ag anabledd dysgu, yn aelod o'r teulu neu'n ffrind, gallwn roi i chi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddeall hawliau pobl ag anabledd dysgu a'u cefnogi i gael gafael â gwasanaethau a herio penderfyniadau.

Ffoniwch 0800 8000 300 neu lenwi ein ffurflen gyswllt i gysylltu.

Ewch i'r ffurflen

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi