Gwybodaeth a chefnogaeth

Mae'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn amlinellu sut y dylai gwasanaethau yng Nghymru gael eu darparu.

O ofal a chefnogaeth yn y gymuned at gael cyngor a gwybodaeth, mae'r Ddeddf yn honni ei bod yn rhoi llais cryfach a mwy o reolaeth i bobl dros y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw.

Woman sat outside smiling at young man sat next to her

Siaradwch â Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru

Mae Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru Mencap yn wasanaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sydd ar gael i bawb yng Nghymru.

Pa un a ydych chi'n berson ag anabledd dysgu, yn aelod o'r teulu neu'n ffrind, gallwn roi i chi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddeall hawliau pobl ag anabledd dysgu a'u cefnogi i gael gafael â gwasanaethau a herio penderfyniadau.

Ffoniwch 0800 8000 300 neu lenwi ein ffurflen gyswllt i gysylltu.

Ewch i'r ffurflen

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi

Ein hadnoddau a'n canllawiau

Mae ein pecynnau cymorth cyfreithiol rhad ac am ddim wedi'u llunio i gefnogi pobl ag anabledd dysgu i gael mynediad at wasanaethau yng Nghymru ac yn cynnwys popeth o addysg i gartrefu i ofal cymdeithasol.
Read more about Ein hadnoddau a'n canllawiau

Ynglŷn â ni

Ynglŷn â Mencap Cymru - llais anabledd dysgu yng Nghymru
Read more about Ynglŷn â ni

Cymerwch ran

Gallech chi wneud y gwahaniaeth sy'n trawsnewid byd rhywun ag anabledd dysgu.
Read more about Cymerwch ran