Digwyddiad Smutslam: Nos Fawrth, 11 Mehefin

Y peth nesaf y gwnes i ym mis Mehefin oedd mynychu’r digwyddiad Smutslam, a gynhaliwyd yn y Milk & Sugar Café yn Amgueddfa Caerdydd.

Roedd yn ddigwyddiad hyrwyddo i gael pobl i ddod i’n harddangosfa dros dro yr wythnos ganlynol, ac roedd cymaint o bobl yn bresennol, ac yn noson wych.

Fe wnes i fwynhau’r awyrgylch yn fawr, oherwydd roeddwn i gyda’m cydweithwyr ac nid oeddwn i’n teimlo ar fy mhen fy hun. Fe wnes i fwynhau gwrando ar y straeon, ac fe wnaeth i mi deimlo y gellid adrodd unrhyw stori am ryw, ac nid oes angen iddo gynnwys rhyw corfforol.

Arddangosfa Dros Dro, Dydd Llun, 17 Mehefin

Man in classroom smiling into camera

Mynychais yr Arddangosfa Dros Dro yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter yn Nhreganna, Caerdydd.

Roeddwn i wrth fy modd yn siarad â’r cyhoedd, a mynd â nhw o gwmpas yr ystafell, yn dangos pob gwrthrych ac unrhyw ran arall o’r arddangosfa. Roedd y staff yn hyfryd iawn ac yn garedig i ni pan roeddwn i yno. Fe wnes i fwynhau’r cyfrifoldeb o ofalu am yr arddangosfa. Fe wnes i fwynhau’r amgylchedd cyfan o fod yno a gallu dweud fy mod i’n gweithio i Mencap. Hefyd, roeddwn i’n teimlo’n hyderus iawn wrth helpu plant yn yr arddangosfa, os oedd angen.

Disastrous Dates: Dydd Llun, 17 Mehefin

Roedd y digwyddiad Disastrous Dates yn ffordd dda i ddechrau’r wythnos anableddau dysgu, trwy gael pobl i ddod i’n harddangosfa dros dro. Fe wnaeth y gynulleidfa adrodd straeon am ddêts trychinebus pobl.

Cawsom lawer o hwyl, ac fe wnaeth hyn fy ngwneud i’n fwy cysurus wrth i’r digwyddiad fynd yn ei flaen, ond dw i’n difaru na wnes i adrodd fy stori, oherwydd byddai hyn wedi fy ngwneud i’n llawer mwy cysurus yn adrodd fy stori wrth gynulleidfa fawr, a byddwn i  wedi adrodd fy stori ychydig yn fanylach i’w wneud yn fwy trychinebus.

Ffilmio yn Amgueddfa Caerdydd: 27 Mehefin 2019

Three people stood together chatting outside a museum on a sunny day

Ddydd Iau, 27 Mehefin, fe es i Amgueddfa Caerdydd, sef Amgueddfa Straeon Caerdydd yn flaenorol. Buom yn ffilmio yn ystod y diwrnod, yn ffilmio llwybr hygyrch o Orsaf Drenau Caerdydd Canolog i Amgueddfa Caerdydd, ac ar gyfer y broses ffilmio.

Roeddwn i’n hapus wrth ffilmio, oherwydd roeddwn i’n cerdded gydag unigolyn o’r enw Matthew Cook, ac roedd ei dad yno hefyd.  

 
Find out more

Our Social Networks aims to collect the stories of friendships and relationships experienced by people with a learning disability in Wales.

Find out more about this project and how you can get involved.

Go